Vyhledejte si
váš zájezdNajděte si tu
správnou destinaci

Kliknutím na mapu se Vám zobrazí zvětšená mapa Maďarské republiky s výběrem nabízených destinací

Newsletter

Přihlásit se k odběru, zadejte váš e-mail, na který si přejete dostávat informace:


Odhlášení odběru e-mailem proveďte zadáním své e-mailové adresy a podtvrďte:

Holandsko

  Holandsko - Koninkrijk der Nederlanden

  Nepřesně též Nizozemí, Holandsko. Přímořský stát na severozápadě evropského kontinentu při pobřeží Severního moře. Je unikátní tím, že značná část území leží pod úrovní hladiny moře a byla již od středověku získávána vysoušením. Pomineme-li nejstarší vývoj, bylo Nizozemsko od roku 1477 pod vládou Habsburků a od roku 1516 jejich španělské větve (součást Španělského Nizozemí). V průběhu Nizozemské revoluce se ze severních provincií ustavila Utrechtská unie (1579), která po sesazení španělského krále Filipa II. vyhlásila v roce 1581 Spojené provincie nizozemské. V jejich čele stál dědičně místodržící z rodu oranžsko-nasavského (s přestávkami). V roce 1795 byly nizozemské provincie obsazeny revoluční Francií a prohlášeny Batavskou republikou, v letech 1806-10 Holandským královstvím (pod vládou bratra Napoleona Ludvíka Bonaparta), v letech 1810-14 připojeny přímo k Francii. Vídeňským kongresem 1814-15 bylo ustaveno Spojené království nizozemské pod dynastií oranžsko-nasavskou (1815-30 včetně Belgie a Lucemburska). Po odtržení Belgie v roce 1830 vzniklo Nizozemské království (až do roku 1890 spojené personální unií s Lucemburskem). V 1. světové válce zachovala země neutralitu, za 2. světové války bylo Nizozemsko okupováno v letech 1940-45 Německem. Po 2. světové válce se fakticky rozpadla nizozemská koloniální říše (už v průběhu předchozích staletí ztratilo Nizozemsko ve prospěch Británie významná území: Cejlon a búrské oblasti na jihu Afriky - Kapsko, poté Natal i svobodné republiky Transvaal a Oranžsko). Po roce 1945 nejprve ztratilo Nizozemskou východní Indii (okupována 1941/42-45 Japonskem), kde se po válce marně snažilo obnovit svou moc a která v roce 1949 získala nezávislost pod jménem Indonésie (do 1956 formálně spojena unií) a roku 1963 i poslední zdejší území - Západní Irian. Také v Americe se osamostatnila Nizozemská Guyana (Surinam). Posledním zámořským územím jsou ostrovy v Karibském moři: Nizozemské Antily a Aruba. Nizozemsko je zakládajícím členem Evropského společenství, resp. EU, a jedním z hlavních propagátorů Evropské integrace; od roku 2002 přešlo i na jednotnou evropskou měnu, euro (?). Léta koaličních vlád narušily až události z roku 2002, kdy byl krátce před volbami zavražděn předák ultrapravice Pim Fortuyn; jeho strana přesto získala 17 % hlasů a stala se součástí nové pravicové vlády.

  Niz. Antily Oficiálně schválený český překlad pro Nederland je Nizozemsko, přestože se dosud běžně setkáváme s nesprávným používáním názvu Holandsko či Nizozemí. Termín Holandsko (Holland) se totiž vztahuje pouze na historické území někdejšího hrabství Holland, které se stalo jádrem pozdějšího státu Nederland. Termín Nizozemsko (Nederland) byl nejprve geografickým pojmem; v minulosti označoval nízko položená území ("Neder-landen") kolem široké delty řeky Rýna, Maasy a Šeldy severozápadně od Kolína nad Rýnem, pro rozlišení od výše položeného území jihovýchodně od tohoto města ("Over-landen"). Od 15. století se používal i ve smyslu státně politickém a zahrnoval větší část současného Nizozemska, Belgie, Lucemburska a malou část severní Francie. Proto i pojem nizozemské umění je mnohem širší a nelze jej chápat jen ve vztahu k současnému Nizozemsku. Teprve později se začalo dělit na umění holandské a vlámské a po roce 1830, kdy vznikla Belgie, na novodobé nizozemské a belgické. Ani samotní Nizozemci nejsou v rozlišování termínů Holland a Nederland vždy důslední a především v turistickém ruchu upřednostňují název Holland. Je to dáno i tím, že pojmenování Nederland se používá teprve od první poloviny 19. století. Současné Nizozemsko se administrativně dělí na 12 provincií: Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Limburg a Noord-Brabant. Nizozemsko je konstituční monarchie s parlamentním systémem vlády. Královna Beatrix pochází z oranžsko-nassavské dynastie a v čele státu stojí od roku 1980. Zakladatelem rodu byl Vilém I. Oranžský (1533-1584), který se jako místodržící stal po skončení revoluce proti španělské nadvládě roku 1581 hlavou nově vytvořeného nezávislého státu, tzv. Spojených nizozemských provincií. Ty územně odpovídaly zhruba dnešnímu Nizozemsku a byly prvním státem s republikánskou formou vlády v Evropě. V roce 1917 bylo zavedeno všeobecné volební právo pro muže, o pět let později i pro ženy; aktivní i pasivní volební právo mají občané od 18 let. Zákonodárným sborem je dvoukomorový parlament, senát se 75 a poslanecká sněmovna se 150 členy; všichni jsou voleni na 4 roky. Výkonná moc je v rukou panovníka a vlády v čele s jejím ministerským předsedou. Vláda je odpovědná parlamentu, zvanému Generální stavy. Skutečná moc panovníka je v podstatě minimální, funkce, které vykonává, jsou především ceremoniální.

   

  Copyright 2010 CA ERLI, všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v eline.cz © 2010
  Užitečné odkazy:

  Facebook

  Autoškola Slezská | Infrapanely | Hračky | Army shop | PUR pěna | Nibe | Dětské postýlky | Barefoot | Lékárna | fitcaffé