Vyhledejte si
váš zájezdNajděte si tu
správnou destinaci

Kliknutím na mapu se Vám zobrazí zvětšená mapa Maďarské republiky s výběrem nabízených destinací

Newsletter

Přihlásit se k odběru, zadejte váš e-mail, na který si přejete dostávat informace:


Odhlášení odběru e-mailem proveďte zadáním své e-mailové adresy a podtvrďte:

Irsko

  Irsko - Ireland

  Krajina: Ostrov je tvořen velkou centrální vápencovou nížinou s reliéfem pahorkatin a několika pobřežními horami. Zatímco hřebeny hor na jihu jsou z červeného pískovce, který rozdělují vápencová údolí řek, jinde převažuje žula. Výjimku tvoří severovýchod, kde se rozkládá čedičová plošina. Na rovině ve středu území se vyskytují glaciální ložiska jílu a písku. Tuto oblast přetínají nízké pahorkatiny a nacházejí se zde rozlehlé slatiny a mnoho jezer.      Na podobě ostrova zanechala své stopy alespoň dvě celková zalednění, což dokládají ledem ohlazené skály, horská jezera, ledovcová údolí a glaciální ložiska písku, štěrku i jílu. Názorným příkladem vlivu zalednění na krajinu je oblast národního parku Burren v hrabství Clare. Podnebí      Podnebí je v Irsku stálé a teploty jsou poměrně vyrovnané na celém uzemí, nebot' klima ostrova je ovlivňováno teplým Golfským proudem a převládajícími jihozápadními větry přicházejícími od Atlantického oceánu.      Nejchladnějšími měsíci jsou leden a únor, kdy se průměrné denní teploty pohybují v rozmezí 4 až 7 °C; mezi nejteplejší měsíce se řadí červenec a srpen, kdy průměrné teploty dosahují 14 až 16 °C.      Podnebí je v Irsku stálé a teploty jsou poměrně vyrovnané na celém uzemí, nebot' klima ostrova je ovlivňováno teplým Golfským proudem a převládajícími jihozápadními větry přicházejícími od Atlantického oceánu.      Nejslunnějšími měsíci jsou květen a červen, kdy délka slunečního svitu dosahuje pěti až sedmi hodin denně.      V nízko položených oblastech je průměrný roční úhrn srážek mezi 800 až 1 200 mm, zatímco v horách může přesáhnout až 2 000 mm.

   Fauna a flóra      Irsko se od kontinentální Evropy oddělilo po poslední době ledové. Následkem toho má ostrov ve srovnání s jinými oblastmi Evropy méně bohatou floru a faunu.      V oblasti národního parku Burren (hrabství Clare) dosud přežívají arktické a vysokohorské rostliny z období posledního zalednění. V irských slatinách se vyskytují nejrůznější druhy rašeliníků a také vřes a ostřice. Na jihozápadě (hrabství Cork a Kerry) se nacházejí oblasti bohaté na rostlinné druhy, kterým se nejlépe daří v mírném vlhkém podnebí.      Kdysi rozsáhlé dubové lesy byly na většině území vykáceny již koncem 17. století. V posledních desetiletích dává program pro znovuzalesnění přednost druhům jako je smrk, borovice lesní, borovice pokroucená i jiné druhy borovic, dále také modřín, smrk ztepilý i jedle douglaska. Přírodní rezervace a národní parky se nacházejí po celé zemi.      Z 380 druhů volně žijících ptáků, kteří se v Irsku vyskytují, se jich na ostrově rozmnožuje pouze 135. Většina ptáků přilétá do Irska na jaře a odlétá na podzim, některé druhy z Grónska a Islandu však naopak přilétají v zimě. 75 % světové populace grónské husy běločelé (Anser albifrons) přezimuje právě v Irsku.      Na vodních plochách ve vnitrozemí žijí kolonie labutí, hus, brodivých ptáků, kachen, rybáků a racků. Odstřel pernaté zvěře je státem přísně regulován a stát také podporuje programy na opětovné vypouštění volně žijících ptáků do přírody.      K vzácnějším druhům ptáků patří malý evropský sokol, sokol stěhovavý, chřástal polní a kavče.      Ze sladkovodních ryb se v Irsku vyskytuje například losos obecný, siven, síh, úhoř, štika i pstruh potoční. Obojživelníci mají po jednom domácím zástupci z rodu žab, ropuch (ropucha krátkonohá) a čolků. Z plazů je původním irským druhem pouze obyčejná ještěrka. V Irsku také žije 31 druhů savců, mezi něž patří např. jelen evropský, liška, jezevec, veverka obecná, vydra, tuleň šedý, tuleň obecný a mnoho druhů patřících ke kytovcům. Irská lasice, hranostaj a irský zajíc jsou zajímavými ukázkami místního vývoje.

  Stát na stejnojmenném ostrově v Atlantiku. Ve starověku byla Hibernia, jak byl ostrov nazýván, osídlena Kelty. Ti tu vytvořili řadu kmenových království, poznamenaných vpády Normanů v 9. století. Od 11. století zasáhla zemi anglo-normanská expanze. V polovině 13. století pak obsadil anglický král Eduard I. větší oblast kolem Dublinu (tzv. Pale). Území se stalo základnou dalších výbojů spojených s kolonizací anglickými osadníky. Už v 16. století přijal Jindřich VIII. titul irského krále, skutečné porobení ostrova je však spojeno až s Oliverem Cromwellem, který udělal z Irska fakticky první anglickou kolonii (1649-52). Převážně katoličtí Irové se ovšem s nadvládou nikdy nesmířili. Koncem 18. století dosáhlo stále se bouřící Irsko částečné autonomie, ale strach z vlivu Velké francouzské revoluce vedl vzápětí k jeho těsnému připoutání k Británii (Akt o unii, 1801). Celé 19. století probíhal boj za svobodu, ale i liberální část Britů uvažovala pouze o autonomii (home rule). Roku 1914 konečně Irové autonomie dosáhli, ale 1. světová válka její provedení odložila. V důsledku toho došlo k povstání a po 1. světové válce k regulérní občanské válce. Jejím důsledkem bylo rozdělení ostrova. Zatímco Británie si udržela většinu province Ulster, kde bylo nejvíce anglických osadníků, na zbytku ostrova byl proklamován Svobodný irský stát 1921 (jako britské dominium). Ten roku 1937 přijal jméno Irská republika (Éire). Za 2. světové války zachovalo Irsko neutralitu a v roce 1949 vystoupilo z Britského společenství. Současná jednání s britskou vládou komplikuje fakt, že se na území Irské republiky (dnes už tajně) uchylují irští teroristé z britské části ostrova, kteří usilují o sjednocení ostrova pod irskou vládou.V roce 1995 byla předložena rámcová dohoda mezi Velkou Británií a Irskem, která zaručuje Severními Irsku právo na sebeurčení a předpokládá vytvoření severoirského parlamentu. Zároveň pokračuje úspěšná kampaň o "vzkříšení" irštiny (rozhlasové a televizní vysílání, povinná maturitní zkouška, bez níž nelze zastávat místa ve státní správě aj.). Od roku 1973 je Irsko členem ES, resp. EU, což mu přineslo bouřlivý ekonomický rozvoj; odmítá ale členství v NATO. Od roku 2002 se i v Irsku platí eurem (?), na druhou stranu ale Irové v 1. referendu odmítli smlouvu z Nice, podmiňující reformy EU, nezbytné pro její další rozšíření.

   

  Copyright 2010 CA ERLI, všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v eline.cz © 2010
  Užitečné odkazy:

  Facebook

  Autoškola Slezská | Infrapanely | Hračky | Army shop | PUR pěna | Nibe | Dětské postýlky | Barefoot | Lékárna | fitcaffé