Vyhledejte si
váš zájezd



Najděte si tu
správnou destinaci

Kliknutím na mapu se Vám zobrazí zvětšená mapa Maďarské republiky s výběrem nabízených destinací

Newsletter

Přihlásit se k odběru, zadejte váš e-mail, na který si přejete dostávat informace:


Odhlášení odběru e-mailem proveďte zadáním své e-mailové adresy a podtvrďte:

Česká republika

mapa ČR
státní zřízení republika
rozloha [ km2 ] 78 866
počet obyvatel 10 256 760
zalidnění na km2 130.00
vodstvo významná řeka - Vltava (430 km)
náboženství katolíci 30%, protestanti 4%, ostatní 10%, bez vyznání 55%
internetová doména .cz

Česká republika

Vnitrozemský stát ve střední Evropě. Nejstarším historicky doloženým etnikem obývajícím území Českých zemí byly od počátku 4. století př. Kr. keltské kmeny, z nichž kmen Bójů dal zemi i jméno (Boiohaemum, latinsky pak Bohemia). Na přelomu letopočtu byli Keltové vytlačeni germánskými kmeny Markomanů, Hermundurů, Kvádů aj., kteří pod vedením náčelníka Marobuda vytvořili ve střední Evropě tzv. Marobudovu říši. Od 6. století území osidlovaly slovanské kmeny, které vytvořily v 7. století kmenový svaz proti avarské expanzi (tzv. Sámova říše).
Po roce 820 vznikl na území dnešní republiky první doložený státní útvar, Velkomoravská říše, s níž je spojena i christianizace oblasti. Po jejím zániku počátkem 10. století nastal přesun jádra vytváření státnosti do Čech. Konečné sjednocení státu se podařilo rodu Přemyslovců roku 995 (vyvraždění rodu Slavníkovců). V kontaktech se sousedy, zejména s Německou říší, se Český stát stal významným mocenským faktorem ve střední Evropě. Prakticky od středověku se hranice hlavních historických zemí zásadně nezměnily (Čechy a Morava), zatímco ostatní území byla součástí Českého státu jen dočasně (Horní a Dolní Lužice ztraceny v 17. století, většina Slezska v 18. století). Od roku 1526 byly země Koruny české součástí habsburské monarchie, nicméně jejich státoprávní statut se fakticky nezměnil až do 17. století (formálně ještě o století později), resp. od roku 1867 součástí Předlitavska. Po rozpadu monarchie došlo roku 1918 ke spojení historických českých zemí s částmi Uherského království (-> Slovenskem, -> Podkarpatskou Rusí) a k vytvoření -> Československa jako jednoho z následnických států Rakouska-Uherska.
Separatistické tendence německé minority v českém pohraničí podporované z nacistického Německa vedly k okleštění území roku 1938 (->Sudety). V březnu 1939 pak byl zbytek českých zemí přímo okupován Německem (->Protektorát Čechy a Morava), zatímco na Slovensku byl vyhlášen samostatný stát (za 2. světové války satelit Německa). V roce 1945 došlo k obnovení Československa (bez Podkarpatské Rusi), a zároveň k odsunu třímilionové německé menšiny.

Po únoru 1948 se vlády zmocnila komunistická strana, která zavedla totalitní režim. V letech 1960-1990 nesla země název Československá socialistická republika. V roce 1968 pak došlo částečnému uvolnění, které vyvolalo v srpnu 1968 vojenskou intervenci SSSR a dalších zemí Varšavské smlouvy. Od roku 1969 byla země federalizována.
Po obnovení pluralitní demokracie ("sametová revoluce" 1989) došlo k odsunu sovětských okupačních jednotek (1990-91). Demokracie rovněž umožnila nástup separatistických sil zejména na Slovensku. Stát byl nejprve přejmenován na Českou a Slovenskou federativní republiku, ale další návrhy slovenské reprezentace na volnou konfederaci vyústily v roce 1992 v rozdělení Československa na dva státy, Českou republiku a Slovenskou republiku (od 1. 1. 1993). V roce 1997 pak český parlament ratifikoval smlouvu o definitivní úpravě česko-slovenské hranice, kterou ČR postoupila Slovensku osadu U Sabotů výměnou za osadu Sidónie.
Republika vstoupila do NATO (1999) a Evropské unie.

 

Copyright 2010 CA ERLI, všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v eline.cz © 2010
Užitečné odkazy:

Facebook

Autoškola Slezská | Infrapanely | Hračky | Army shop | PUR pěna | Nibe | Dětské postýlky | Barefoot | Lékárna | fitcaffé