Vyhledejte si
váš zájezdNajděte si tu
správnou destinaci

Kliknutím na mapu se Vám zobrazí zvětšená mapa Maďarské republiky s výběrem nabízených destinací

Newsletter

Přihlásit se k odběru, zadejte váš e-mail, na který si přejete dostávat informace:


Odhlášení odběru e-mailem proveďte zadáním své e-mailové adresy a podtvrďte:

Slovensko

Slovensko

hrad
státní zřízení republika
rozloha [ km2 ] 48 845
počet obyvatel 5 422 360
zalidnění na km2 111.00
vodstvo nejdelší řeka - Dunaj (2 850 km)
náboženství katolíci 60%, protestanti 9%, bez vyznání 10%
internetová doména .sk

Slovenská republika

Vnitrozemský stát ve střední Evropě. Od 6. století bylo území osidlováno slovanskými kmeny. Jejich sjednocením po roce 800 vzniklo na části území dnešního Slovenska Nitranské knížectví, které bylo v letech 833-836 dobyto a připojeno k Velkomoravské říši. Po jejím pádu se Slovensko stalo předmětem zájmu sousedních státních útvarů (Čechy, Polsko, Uhry), až se v 11. století stalo definitivně součástí Uherského království. Od roku 1526 bylo Slovensko v rámci Uher součástí habsburské monarchie, v rámci Rakouska-Uherska pak od roku 1867 součástí Zalitavska.
Po rozpadu monarchie došlo roku 1918 ke spojení historických českých zemí s částmi Uherského království, Slovenskem a Podkarpatskou Rusí, a k vytvoření jednoho z následnických států Rakouska-Uherska, Československé republiky. Od roku 1938 bylo Slovensko autonomní součástí pomnichovské ČSR (Česko-Slovenská republika), když jižní oblasti Slovenska byly tzv. 1. vídeňskou arbitráží z listopadu 1938 přiřčeny Maďarsku. V březnu 1939 zbytek českých zemí okupovalo Německo (Protektorát Čechy a Morava) a na Slovensku byl 14. 3. vyhlášen samostatný stát (Slovenský štát, od léta 1939 Slovenská republika). Tzv. smlouvou o ochraně z března 1939 bylo Slovensko fakticky podřízeno Velkoněmecké říši. Po boku nacistického Německa bojovalo Slovensko proti Polsku (jako jediný spojenec) a později také proti SSSR.
Díky Slovenskému národnímu povstání (1944), účasti slovenských demokratických stran v exilové vládě a proklamované vůli znovu spojit Slovensko do společného státu nebylo Slovensko zařazeno mezi poražené státy.
Roku 1945 došlo k obnovení Československa (bez Podkarpatské Rusi). Na rozdíl od Českých zemí zde v roce 1946 ve volbách nezvítězili komunisté, ale Demokratická strana. Ta však byla komunistickým pučem na podzim 1947 ("generálka na únor 48") za nezájmu ústřední vlády odstavena a nahrazena KSS. Po únorovém puči KSČ postupně odstranila v rámci politiky tvrdé centralizace i okleštěnou poválečnou autonomii (pravomoci SNR). Až v roce 1968 došlo k zavedení dualistické federace (Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika). V letech 1947-89 tak vládl v zemi komunistický režim.
Po obnovení pluralitní demokracie došlo na Slovensku k nástupu emancipačních a secesionistických sil, který vyústil po jednání volebních vítězů (ODS v Českých zemích a HZDS na Slovensku) v rozdělení Československa na dva státy, Českou republiku a Slovenskou republiku od 1. 1. 1993. V roce 1996 slovenský parlament ratifikoval smlouvu o definitivní úpravě česko-slovenské hranice, kterou ČR postoupila Slovensku osadu U Sabotů výměnou za osadu Sidónie (český parlament ratifikoval až 1997). Vnitropolitický vývoj na Slovensku za Mečiarovy vlády (nedemokratické praktiky vládní koalice, konflikt premiéra a prezidenta, stížnosti maďarské menšiny) se stal terčem kritiky mezinárodního společenství a vedl k vyřazení Slovenska z řady kandidátů 1. vlny na přijetí do NATO a EU. Nová vláda široké koalice (bez Mečiarova HZDS, ale za účasti maďarských politiků) vyhlásila za svůj cíl dohnat čtyřleté zpoždění na cestě do euroatlantických struktur; to se jí celkem podařilo, ale rozpad některých vládních stran, vysoká nezaměstnanost a zvyšování cen opět podporují popularitu HZDS (ta se však nečekaně rozštěpila) před volbami v září 2002.

Hlavní město: BRATISLAVA

Město se rozkláda po obou březích Dunaje, vzniklo na křižovatce významných obchodních cest. Od 6. století byla Bratislava osídlena Slovany, první písemná zmínka o městu pochází z roku 907.  Až do roku 1918 byla součástí Uherska. Od roku 1919 je pak hlavním městem Slovenské republiky, po vzniku samostatné Slovenské republiky též sídlem prezidenta, vlády, nejvyšších hospodářských a kulturních institucí.
Bratislava je městskou památkovou rezervací s řadou kulturních památek.

most SNPsídlo prezidenta SRsídlo prezidenta SRpamátky městapamátky městaulicezajímavostimapa SR

Slovensko

 

Copyright 2010 CA ERLI, všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v eline.cz © 2010
Užitečné odkazy:

Facebook

Autoškola Slezská | Infrapanely | Hračky | Army shop | PUR pěna | Nibe | Dětské postýlky | Barefoot | Lékárna | fitcaffé