Vyhledejte si
váš zájezdNajděte si tu
správnou destinaci

Kliknutím na mapu se Vám zobrazí zvětšená mapa Maďarské republiky s výběrem nabízených destinací

Newsletter

Přihlásit se k odběru, zadejte váš e-mail, na který si přejete dostávat informace:


Odhlášení odběru e-mailem proveďte zadáním své e-mailové adresy a podtvrďte:

Lucembursko

Lucembursko

mapa Lucembursko
státní zřízení velkovévodství
rozloha [ km2 ] 2 586
počet obyvatel 448 570
zalidnění na km2 173.00
vodstvo nejdelší řeka - Moselle (545)
náboženství katolíci 95%, protestanti 2%
internetová doména .lu

Lucembursko - Grand Duche de Luxembourg

Malý vnitrozemský stát v západní Evropě. V raném středověku tvořil součást Franské a od roku 935 Římskoněmecké říše, kde byl v rámci Lotrinského vévodství jedním z hrabství (od 936). Jeho vzestup začal volbou hraběte Jindřicha (VII.) na říšský trůn. Jeho syn Jan se stal českým králem a Karel IV. povýšil Lucembursko na vévodství (1354) a začlenil ho do Zemí koruny české (součástí až do 1437/1441). Po smrti Zikmunda Lucemburského ho získali burgundští vévodové, ale záhy po nich - v rámci Nizozemí - Habsburkové (součást Španělského Nizozemí). Za válek o španělské dědictví (1700-14) se části území na jihu se zmocnila Francie, zbytek zůstal v rámci Rakouského Nizozemí. V letech 1797-1815 bylo Lucembursko připojeno k Francii. Vídeňským kongresem 1814-15 bylo povýšeno na velkovévodství, ale spojeno personální unií se Spojeným královstvím Nizozemským. Po oddělení Belgie (1830) se stalo předmětem sporu, roku 1839 byla větší část území přičleněna k Belgii, zbývající část zůstala až do roku 1890 součástí Nizozemska (zároveň proklamována 1867 jeho neutralita a 1868 se stalo konstituční monarchií v čele s velkovévodou), poté samostatný stát. Za 1. i 2. světové války bylo okupováno Německem. Od konce války je spolu se sousedními státy Belgií a Nizozemskem jedním z předních účastníků evropské integrace (počínaje již Beneluxem). Zároveň země patří mezi významná bankovní centra.

HISTORIE Lucemburské velkovévodství ve své současné podobě vzniklo na základě rozhodnutí Vídeňského kongresu dne 24. 8. 1815. Ještě téhož roku bylo personální unií spojeno s Nizozemským královstvím. Trvání unie bylo přerušeno v roce 1890, poté co nizozemský král William III. zemřel, aniž zanechal mužského dědice trůnu.

V letech 1842-1918 bylo Lucemburské velkovévodství jako nezávislý stát součástí Německé celní unie (Zollverein)., což přispělo k  jeho postupné zahraniční orientaci směrem na východ. Tato tendence výrazně posílila poté, co Francie podlehla Prusku ve válce v roce 1870. V průběhu obou dvou světových válek bylo Lucemburské velkovévodství okupováno Německem.

V roce 1922 vytvořilo Lucembursko hospodářskou unii s Belgií. V roce 1949 se stalo členskou zemí Severoatlantické aliance a v 50. letech zakládající zemí všech tří Evropských společenství (Evropské sdružení uhlí a oceli, Evropské hospodářské společenství a Euroatom).

Lucembursko

 

Copyright 2010 CA ERLI, všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v eline.cz © 2010
Užitečné odkazy:

Facebook

Autoškola Slezská | Infrapanely | Hračky | Army shop | PUR pěna | Nibe | Dětské postýlky | Barefoot | Lékárna | fitcaffé